מים לכל שנת הלימודים

,תודה
פנייתך התקבלה
מתנה!
ללא התחייבות!

3
24

כדי מים מינרלים

בקבוקים

ל-3 חודשים ללא התחייבות

המבצע תקף על מסלול מתקן קלאסי + 3 כדי 18.9 ל' בחודש + 10 מארזים של 24 בקבוקי 0.5 ל' בשנה. בתום 3 חודשים המחיר החודשי הינו 115 ₪. המחיר כולל דמי משלוח הצמודים למדד מחירי הסולר בהתאם להסכם ההתקשרות עם מי עדן. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
!במי עדן משפחות גדולות נהנות בענק 
,מצטרפים למסלול 7 כדים רק ב- 66     לחודש
!לחודשיים הראשונים וללא התחייבות

המבצע תקף על מסלול מתקן קלאסי + 7 כדי 18.9 ל' בחודש.  בתום 2 חודשים המחיר החודשי הינו 182 ₪.  המחיר כולל דמי משלוח הצמודים למדד מחירי הסולר
 בהתאם להסכם ההתקשרות עם מי עדן.  פתוח למצטרפים חדשים בלבד, אשר לא היו מנויים לשירותי מי עדן בששת החודשים האחרונים.  התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח