עם כזה מבצע על המים,
   לא חושבים פעמיים!
* בכפוף לתקנון. * בתום 3 חודשים המחיר החודשי הינו 113 ₪ * למצטרפים למסלול 3 כדים גדולים (18.9 ל') * המחיר כולל דמי משלוח הצמודים למדד מחירי הסולר בהתאם להסכם ההתקשרות עם מי עדן * ט.ל.ח
,תודה
פנייתך התקבלה
49
3 כדים גדולים

ב-

לחודש
למשך 3 חודשים

ללא התחייבות!